Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Khu kinh tế Vùn g Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Về công ty

 Số nhân viên: Đang cập nhật

 Website: www.fhs.com.vn

Do tập đoàn Formosa Đài Loan đầu tư xây dựng Khu liên hợp gang thép (luyện
gang, luyện thép, luyện kim, cán thép, đúc,….) và cảng nước sâu Sơn Dương với
tổng diện tích của Dự án hơn 3.300 ha tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh.
Đây là dự án FDI lớn nhất Việt Nam, sau khi hoàn thành xây dựng thì đây sẽ là
nhà máy luyện gang thép lớn nhất Đông Nam Á. Ngày 29.5.2017 lò cao thứ nhất
đã bắt đầu vào vận hành, dự kiến đến năm 2018 sẽ đưa lò cao thứ 2 đi vào vận
hành.
- Số nhân viên: gần 6.000 nhân viên, cán bộ Việt Nam và gần 1.000 cán bộ Đài loan

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh [ Lương Hấp Dẫn]

Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2017
 Hồ Chí Minh

Tuyển dụng nhanh