Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn

Địa chỉ: P1724, Tầng 17, Tòa nhà HH2B, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: http://ndarank.com/doanhnghiep/about/nguyentan

42

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn đang tuyển dụng 31 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 Thương lượng
 07/10/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 24/09/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh
 Thương lượng
 07/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Thành Viên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Tấn

 5 triệu - 7 triệu
 07/10/2018
 Hà Nội

Bảo Vệ, Vệ Sỹ (làm Việc Theo Hợp Đồng Ngắn Hạn)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Tấn

 Thương lượng
 07/10/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh
 Thương lượng
 07/10/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên Phát Triển Website

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Tấn

 Thương lượng
 07/10/2018
 Hà Nội

Gia Sư

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Tấn

 Thương lượng
 25/09/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Tấn

 Thương lượng
 07/10/2018
 Hà Nội
 1 triệu - 3 triệu
 07/10/2018
 Hà Nội
 Cạnh tranh
 07/10/2018
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 07/10/2018
 Hà Nội

Trợ Lý Quản Lý Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Tấn

 3 triệu - 5 triệu
 07/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Tấn

 3 triệu - 5 triệu
 07/10/2018
 Hà Nội

Hỗ Trợ Quản Lý Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Tấn

 3 triệu - 5 triệu
 07/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hỗ Trợ Thành Viên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Tấn

 3 triệu - 5 triệu
 26/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Quản Trị Thành Viên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Tấn

 3 triệu - 5 triệu
 26/07/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 08/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Tấn

 Thương lượng
 07/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 08/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 06/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Cộng Tác Viên Nhập Liệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Tấn

 Thương lượng
 07/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 06/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Tấn

 Thương lượng
 08/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 06/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tuyển Dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Tấn

 Thương lượng
 06/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu