Công ty TNHH Shinheung Vina

Địa chỉ: Lô 34&38, KCN Đại An, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Số nhân viên: 200-500

Website: http://shc.co.kr/english/

44

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Shinheung Vina đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Hải Dương

Nhân Viên An Toàn - Môi Trường

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Mua Hàng - Hải Dương

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 7 triệu - 10 triệu
 09/11/2019
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2019
 Hải Dương
 Thương lượng
 30/09/2019
 Hải Dương

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 7 triệu - 10 triệu
 19/09/2019
 Hải Dương

Leader Bộ Phận Sơn In

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 7 triệu - 10 triệu
 02/09/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 Thương lượng
 30/08/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 Thương lượng
 30/08/2019
 Hải Dương

Leader Bộ Phận Kinh Doanh

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 7 triệu - 10 triệu
 22/06/2019
 Hải Dương

Supervisor Bộ Phận ép Nhựa

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 7 triệu - 10 triệu
 18/06/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hải Dương

Quản Lý Kinh Doanh

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hải Dương

Supervisor Bộ Phận ép Nhựa

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 5 triệu - 7 triệu
 29/04/2019
 Hải Dương

Quản Đốc Nhà Xưởng

Công Ty TNHH Shinheung Vina

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hải Dương

Nhà tuyển dụng hàng đầu