Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Thuận tại Hải Phòng

Địa chỉ: Lô CN 3.1 - Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Số nhân viên: 1000-5000

Website: Đang cập nhật

19

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Thuận tại Hải Phòng đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

hotNhân Viên Bảo Vệ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Bảo Vệ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên KCS

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên KCS

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Bảo Vệ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Hành Chính Thống Kê

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên IT

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Nhà Cân

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên An Toàn - Môi Trường

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 Thương lượng
 30/10/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Nhân Sự Hành Chính

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 Thương lượng
 30/10/2018
 Hải Phòng

Công Nhân Kho Bãi, Công Nhận Vận Tải

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hải Phòng

Công Nhân Nhà Máy Gang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 Thương lượng
 30/10/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Lễ Tân

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hải Phòng

Công Nhân Kỹ Thuật

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Nhà Cân

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 >= 0
 30/10/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Điều Vận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Thuận Tại Hải Phòng

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu