CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Số nhân viên: 25-50

Website: http://www.tmpvietnam.com

27

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp (Có Thị Trường Sẵn)

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 10 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tử

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 14 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Tự Động Hóa Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Campuchia

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 08/01/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 09/01/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện - Điện Tử

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 11/01/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện - Điện Tử

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 17/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 08/01/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Campuchia

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 08/01/2019
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Tự Động Hóa Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 08/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát

 7 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu