Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Địa chỉ: 7A/80 Thành Thái, P.14, Quận 10 , Hồ Chí Minh , Việt Nam
Website: trungnamgroup.com.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Chuyên Viên Hệ Thống

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Quản Lý Thiết Bị Xe Cơ Giới

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

 15 triệu - 20 triệu
 31/07/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Xúc Tiến Đầu Tư

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

 15 triệu - 20 triệu
 01/09/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Pháp Lý Đầu Tư

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

 12 triệu - 15 triệu
 02/08/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên An Toàn Lao Động

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

 15 triệu - 20 triệu
 02/08/2020
 Hồ Chí Minh

Phó Phòng Quản Lý Dự án

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

 20 triệu - 25 triệu
 01/09/2020
 Hồ Chí Minh

Thông Dịch Viên Tiếng Trung

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

 10 triệu - 12 triệu
 10/07/2020
 Ninh Thuận

Chuyên Viên Tài Chính Đầu Tư

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

 15 triệu - 20 triệu
 02/08/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

 7 triệu - 12 triệu
 24/07/2020
 Hồ Chí Minh

Trưởng Ca Vận Hành Trạm 500kv

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

 20 triệu - 25 triệu
 24/07/2020
 Ninh Thuận

Trưởng Bộ Phận Hệ Thống

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

 20 triệu - 25 triệu
 24/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

 8 triệu - 14 triệu
 19/07/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Quản Lý Dự án _ Kỹ Sư Qs

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

 8 triệu - 15 triệu
 31/07/2020
 Đắc Lắc

Chuyên Viên Dự Toán

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

 12 triệu - 15 triệu
 02/08/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Đào Tạo

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

 8 triệu - 18 triệu
 31/08/2020
 Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
7A/80 Thành Thái, P.14, Quận 10 , Hồ Chí Minh , Việt Nam

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
trungnamgroup.com.vn