Trung tâm Tư vấn, Sản xuất, Dịch vụ và Chuyển giao Công nghệ Thủy sản

Địa chỉ: Phường Đình Bảng – thị xã Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh
Website: Đang cập nhật

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Trung tâm Tư vấn, Sản xuất, Dịch vụ và Chuyển giao Công nghệ Thủy sản không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Địa chỉ
Phường Đình Bảng – thị xã Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh

Quy mô nhân sự
Đang cập nhật

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
Đang cập nhật