CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần tại Tp HCM

Địa chỉ: 36 BIS BA VÌ, Phường 04, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 500-1000

Website: http://ems.com.vn/

14

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần tại Tp HCM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kinh Doanh

CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Tại Tp HCM

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tổng Hợp

CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Tại Tp HCM

 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên IT

CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Tại Tp HCM

 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Nghiệp Vụ

CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Tại Tp HCM

 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2019
 Hồ Chí Minh

Bưu Tá

CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Tại Tp HCM

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh

Công Nhân Khai Thác

CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Tại Tp HCM

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh

Giao Dịch Viên

CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Tại Tp HCM

 7 triệu - 10 triệu
 09/11/2018
 Hồ Chí Minh

Bưu Tá

CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Tại Tp HCM

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Công Nhân Khai Thác

CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Tại Tp HCM

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trực Tổng Đài - Nhân Viên Call Center

CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Tại Tp HCM

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh - Dịch Vụ Bưu Chính

CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Tại Tp HCM

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Tại Tp HCM

 7 triệu - 10 triệu
 05/10/2018
 Hồ Chí Minh

Lái Xe Bưu Chính

CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Tại Tp HCM

 7 triệu - 10 triệu
 21/09/2018
 Hồ Chí Minh

Bưu Tá

CN Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Tại Tp HCM

 7 triệu - 10 triệu
 25/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu