Trường Tiểu học Quốc tế Gateway Hải Phòng

Địa chỉ: số 6, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số nhân viên: 50-100

Website: Đang cập nhật

15

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Trường Tiểu học Quốc tế Gateway Hải Phòng không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Thương lượng
 20/06/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán Tại Hải Phòng

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Thương lượng
 20/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên Marketing - Pr

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Thương lượng
 20/06/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Marketing - Pr

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Thương lượng
 26/04/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Thương lượng
 26/04/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Marketing - Pr

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Hải Phòng

Giáo Viên Tiểu Học

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Thương lượng
 30/03/2018
 Hải Phòng

Giáo Viên Tiểu Học

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Thương lượng
 30/03/2018
 Hải Phòng

Giáo Viên Tiểu Học

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Thương lượng
 26/11/2017
 Hải Phòng

Giáo Viên Tiểu Học

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Thương lượng
 26/09/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Cạnh tranh
 26/09/2017
 Hà Nội, Hải Phòng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Cạnh tranh
 26/09/2017
 Hà Nội, Hải Phòng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Thương lượng
 26/09/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình

Nhân Viên Marketing - Pr

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 28/09/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Marketing - Pr

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 28/09/2017
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu