Trường Tiểu học Quốc tế Gateway Hải Phòng

số 6, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Về công ty

 Số nhân viên: 50-100

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

Trường Tiểu học Quốc tế Gateway Hải Phòng đang tuyển dụng 10 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Giáo Viên Tiểu Học

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Thương lượng
 30/03/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Marketing - Pr

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Hải Phòng

Giáo Viên Tiểu Học

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Thương lượng
 30/03/2018
 Hải Phòng

Giáo Viên Tiểu Học

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Thương lượng
 26/11/2017
 Hải Phòng

Giáo Viên Tiểu Học

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Thương lượng
 26/09/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Cạnh tranh
 26/09/2017
 Hà Nội, Hải Phòng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Cạnh tranh
 26/09/2017
 Hà Nội, Hải Phòng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 Thương lượng
 26/09/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình

Nhân Viên Marketing - Pr

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 28/09/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Marketing - Pr

Trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway Hải Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 28/09/2017
 Hải Phòng

Tuyển dụng nhanh