Công ty Sản xuất Thép Úc SSE

Địa chỉ: Công ty Sản xuất Thép Úc SSE- Km 9, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Số nhân viên: 200-500

Website: http://thepchuottui.vn/

18

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Sản xuất Thép Úc SSE không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 10 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 10 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hải Phòng

Công Nhân Sản Xuất Tại Hải Phòng

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Tại Hải Phòng

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên KCS Tại Hải Phòng

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 30/12/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán Tín Dụng Tại Hải Phòng

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội, Hải Phòng

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hà Nội, Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán Đầu Vào

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 20/11/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Cân 3/6 Tấn

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Vận Tải

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 22/09/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Cân 3/6 Tấn

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 22/09/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Nhân Sự Hành Chính

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 23/04/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Vận Tải/ Vận Hành Cầu Trục

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 23/04/2018
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu