Công ty Sản xuất Thép Úc SSE

Địa chỉ: Công ty Sản xuất Thép Úc SSE- Km 9, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Số nhân viên: 200-500

Website: http://thepchuottui.vn/

5

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Sản xuất Thép Úc SSE không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Nhân Sự Hành Chính

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 23/04/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Vận Tải/ Vận Hành Cầu Trục

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 23/04/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Bảo Vệ Lương Cao

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 23/04/2018
 Hải Phòng

Thủ Kho Thép Thành Phẩm

Công Ty Sản Xuất Thép úc Sse

 Thương lượng
 23/04/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Mua Hàng - Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Sản Xuất Thép Úc Sse (“ Thép Úc'')

 Thương lượng
 25/10/2017
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu