Công Ty Transcend People Limited &1st Virtue Limited

Địa chỉ: 64/2 Binh Loi Street, Ward 13, Binh Thanh District Ho Chi Minh City, Vietnam

Số nhân viên: 200-500

Website: www.transcendpeople.com

23

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty Transcend People Limited &1st Virtue Limited không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Photoshop [bình Thạnh, Đi Làm Ngay]

Công Ty Transcend People Limited &1st Virtue Limited

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chánh

Công Ty Transcend People Limited &1st Virtue Limited

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán [không Cần Kinh Nghiệm, Đi Làm Ngay]

Công Ty Transcend People Limited &1st Virtue Limited

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty Transcend People Limited &1st Virtue Limited

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xử Lý Album Cưới Cho Khách Hàng Mỹ

Công Ty Transcend People Limited &1st Virtue Limited

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ

Công Ty Transcend People Limited &1st Virtue Limited

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán [đi Làm Ngay]

Công Ty Transcend People Limited &1st Virtue Limited

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bếp

Công Ty Transcend People Limited &1st Virtue Limited

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

IT Support

Công Ty Transcend People Limited &1st Virtue Limited

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty Transcend People Limited &1st Virtue Limited

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hành Chính

Công Ty Transcend People Limited &1st Virtue Limited

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu