Công Ty TNHH Nhân Thăng

Địa chỉ: 64/2 Binh Loi Street, Ward 13, Binh Thanh District Ho Chi Minh City, Vietnam

Số nhân viên: 200-500

Website: www.transcendpeople.com

26

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Nhân Thăng đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty TNHH Nhân Thăng

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh

Chief Account Position

Công Ty TNHH Nhân Thăng

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chánh

Công Ty TNHH Nhân Thăng

 Thương lượng
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Nhân Thăng

 Thương lượng
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ

Công Ty TNHH Nhân Thăng

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán [đi Làm Ngay]

Công Ty TNHH Nhân Thăng

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bếp

Công Ty TNHH Nhân Thăng

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

IT Support

Công Ty TNHH Nhân Thăng

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Nhân Thăng

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hành Chính

Công Ty TNHH Nhân Thăng

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Nhân Thăng

 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Billing

Công Ty TNHH Nhân Thăng

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu