CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THẤT LỘC THIÊN PHÚC

Địa chỉ: 70 Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 50-100

Website: www.locthienphuc.com

43

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THẤT LỘC THIÊN PHÚC đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Bán Hàng Showroom

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 6 triệu - 12 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm]- Nhân Viên Kinh Doanh Ngoại Thất Làm Bán Thời Gian

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 20/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng/ Tiến Độ Đơn Hàng

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 05/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Ngoại Thất

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 6 triệu - 12 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trưởng/ Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 8 triệu - 18 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Tại Showroom

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trưởng - Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 8 triệu - 18 triệu
 15/10/2019
 Hồ Chí Minh

[quận 2] - Hỗ Trợ Kinh Doanh - Sale Admin

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

[quận 2] - Chăm Sóc Kháchhàng/tiến Độ Đơn Hàng

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh

[quận 2] - Hỗ Trợ Kinh Doanh - Sale Admin

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh

[quận 2] - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 01/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu