Công ty TNHH MTV Hữu Đỗ

Bản Giàn, Mường Bú, Mường La, Sơn La

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: Đang cập nhật

Công ty TNHH MTV Hữu Đỗ được thành lập năm 2014. Sau khi thành lập công ty chủ yếu tham gia vào các hoạt động thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, giao thông, thuỷ lợi và vận tải hàng hoá. Qua 3 năm đi vào hoạt động công ty đã đạt được một số thành tựu nhất định khẳng định năng lực đối với chủ đầu tư.

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH MTV Hữu Đỗ đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh