Công ty TNHH MTV Hữu Đỗ

Địa chỉ: Bản Giàn, Mường Bú, Mường La, Sơn La

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

0

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH MTV Hữu Đỗ không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu