CÔNG TY TNHH HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH

Địa chỉ: 259 LÝ BÔN – TIỀN PHONG – THÁI BÌNH

Số nhân viên: 50-100

Website: http://thabilab.vn

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Đại Diện Làm Việc Tại Nhật Bản

Công Ty TNHH Hợp Tác Lao Động Và Thương Mại Thái Bình

 Thương lượng
 30/07/2018
 Hà Nội, Thái Bình

Đại Diện Làm Việc Tại Nhật Bản

Công Ty TNHH Hợp Tác Lao Động Và Thương Mại Thái Bình

 Thương lượng
 30/07/2018
 Hà Nội, Thái Bình

Giáo Viên Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Hợp Tác Lao Động Và Thương Mại Thái Bình

 Thương lượng
 30/09/2017
 Thái Bình

Đại Diện Công Ty Làm Việc Tại Nhật Bản

Công Ty TNHH Hợp Tác Lao Động Và Thương Mại Thái Bình

 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Thái Bình

Nhà tuyển dụng hàng đầu