CÔNG TY TNHH HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH

Địa chỉ: 259 LÝ BÔN – TIỀN PHONG – THÁI BÌNH

Số nhân viên: 50-100

Website: http://thabilab.vn

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY TNHH HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH không có tuyển dụng nào còn hạn.

Đại Diện Làm Việc Tại Nhật Bản

Công Ty TNHH Hợp Tác Lao Động Và Thương Mại Thái Bình

 Thương lượng
 30/07/2018
 Hà Nội, Thái Bình

Đại Diện Làm Việc Tại Nhật Bản

Công Ty TNHH Hợp Tác Lao Động Và Thương Mại Thái Bình

 Thương lượng
 30/07/2018
 Hà Nội, Thái Bình

Giáo Viên Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Hợp Tác Lao Động Và Thương Mại Thái Bình

 Thương lượng
 30/09/2017
 Thái Bình

Đại Diện Công Ty Làm Việc Tại Nhật Bản

Công Ty TNHH Hợp Tác Lao Động Và Thương Mại Thái Bình

 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Thái Bình

Nhà tuyển dụng hàng đầu