DNTN SX TM DV Tú Phượng

169 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, TPHCM

Về công ty

 Số nhân viên: Đang cập nhật

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

DNTN SX TM DV Tú Phượng đang tuyển dụng 15 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tài Xế Xe Bán Tải

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Văn Phòng Quận 4

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Bán Hàng

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 28/04/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phụ Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phụ Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Tài Xế Xe Tải

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh

Tài Xế Xe Bán Tải

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh

Tuyển dụng nhanh