DNTN SX TM DV Tú Phượng

169 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, TPHCM

Về công ty

 Số nhân viên: Đang cập nhật

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

DNTN SX TM DV Tú Phượng đang tuyển dụng 11 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kế Toán Tổng Hợp

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018

Kế Toán Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018

Nhân Viên Phụ Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018

Kế Toán Bán Hàng

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018

Nhân Viên Phụ Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018

Nhân Viên Kế Toán

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018

Kế Toán Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018

Tài Xế Xe Bán Tải

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017

Tài Xế Xe Tải

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017

Trợ Lý Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017

Tuyển dụng nhanh