DNTN SX TM DV Tú Phượng

Địa chỉ: 169 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, TPHCM

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: http://www.traicaytony169.vn

15

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

DNTN SX TM DV Tú Phượng đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 6 triệu - 7 triệu
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 6 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Tài Xế Xe Bán Tải

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phụ Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phụ Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Tài Xế Xe Tải

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh

Tài Xế Xe Bán Tải

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu