DNTN SX TM DV Tú Phượng

Địa chỉ: 169 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, TPHCM

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: http://www.traicaytony169.vn

15

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại DNTN SX TM DV Tú Phượng không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 6 triệu - 7 triệu
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh

Tài Xế Xe Bán Tải

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 6 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phụ Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phụ Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Tài Xế Xe Tải

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh

Tài Xế Xe Bán Tải

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Kho

DNTN SX TM DV Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu