DNTN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÚ PHƯỢNG

Địa chỉ: 169 Khánh Hội - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: http://www.traicaytony169.vn

23

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

DNTN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÚ PHƯỢNG đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kế Toán Hóa Đơn

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 14/11/2019
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Giao Nhận

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 10 triệu - 12 triệu
 13/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 13/11/2019
 Hồ Chí Minh

Lễ Tân

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 13/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 13/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Trái Cây Nhập Khẩu Cao Cấp

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Trưởng

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 15 triệu - 30 triệu
 15/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 6 triệu - 7 triệu
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh

Tài Xế Xe Bán Tải

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Văn Phòng Quận 4

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Kho

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 6 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phụ Kho

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phụ Kho

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho

DNTN Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Tú Phượng

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu