DNTN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÚ PHƯỢNG

Địa chỉ: 212 Đường 48 - Phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 50-100

Website: http://www.traicaytony169.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại DNTN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÚ PHƯỢNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu