ZIP MEDIA

N2-6, ngõ 2 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Về công ty

 Số nhân viên: 10-25

 Website: www.zipmedia.com.vn


Chúng tôi đang tuyển dụng

ZIP MEDIA đang tuyển dụng 7 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Thiết Kế 2D Và 3D

Zip Media

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế 2D Và 3D

Zip Media

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội

Event Executive

Zip Media

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội

Account Event

Zip Media

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội

Account Event

Zip Media

 Thương lượng
 05/09/2017
 Hà Nội

Thiết Kế 2D Và 3D

Zip Media

 Thương lượng
 05/09/2017
 Hà Nội

Event Executive

Zip Media

 Thương lượng
 05/09/2017
 Hà Nội

Tuyển dụng nhanh