Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế

Địa chỉ: Số 34 - 36, Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội

Số nhân viên: 200-500

Website: nethue.com.vn

14

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Quản Lý Nhà Hàng

Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bar

Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Kế Toán Kho / Thủ Kho Tại Hà Nội

Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Kế Toán Kho / Thủ Kho Tại Hà Nội

Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Trực Tổng Đài

Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế

 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Check Camera

Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Shipper

Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng - Hệ Thống Nét Huế

Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Tổ Trưởng Phục Vụ

Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Bếp Trưởng Nhà Hàng

Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Phục Vụ Bàn - Không Cần Kinh Nghiệm

Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế

 3 triệu - 5 triệu
 20/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng

Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế

 5 triệu - 7 triệu
 20/04/2018
 Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng - Hệ Thống Nét Huế

Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế

 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu