Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành)

Địa chỉ: Số 34 - 36, Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội

Số nhân viên: 200-500

Website: nethue.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Gia Thành (Chuỗi Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế, Nét Sài Gòn, Gia Thành) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu