công ty cổ phần vật tư thiết bị và đầu tư xây dựng M.E.I

Địa chỉ: 18A Trịnh Đình Thảo, cẩm lệ , thành phố Đà Nẵng

Số nhân viên: 100-200

Website: www.meico.com.vn

25

Việc làm

Giới thiệu về công ty

công ty cổ phần vật tư thiết bị và đầu tư xây dựng M.E.I đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và CN (tuyển Gấp)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Cà Mau, Đà Nẵng, Tây Ninh

Chuyên Viên An Toàn Lao Động

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng, Tây Ninh, Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hành Chính - Pháp Chế

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng, Tây Ninh, Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng, Tây Ninh, Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng

Kỹ Sư Cơ Khí (đi Làm Ngay)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2018
 Đà Nẵng

Kỹ Sư Hiện Trường Lĩnh Vực Xây Lắp (đi Làm Ngay)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Phát Triển Đại Lý

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 10 triệu - 12 triệu
 30/08/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Thị Trường Vật Liệu Xây Dựng (lương Cao Cố Định)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê

Nhân Viên Giao Nhận

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2018
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Nghiên Cứu, Khai Thác, Phát Triển Sản Phẩm Vật Liệu Mới Trong Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 10 triệu - 12 triệu
 30/08/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Sơn

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 15 triệu - 20 triệu
 30/08/2018
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 10 triệu - 12 triệu
 15/08/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Điều Phối Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 Thương lượng
 30/08/2018
 Đà Nẵng

Phó Phòng Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 Thương lượng
 31/07/2018
 Đà Nẵng

Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 Thương lượng
 31/07/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê

Chuyên Viên An Toàn Lao Động

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 Thương lượng
 10/05/2018
 Đà Nẵng

Kỹ Sư Xây Dựng: Dự án Cột Cờ Tổ Quốc (lương Cao)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 Thương lượng
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đà Nẵng

Chuyên Viên An Toàn Lao Động

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 Thương lượng
 19/04/2018
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu