Công ty Cổ phần Vật tư - Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I

Địa chỉ: 224 Xô Viết Nghê Tĩnh - Khuê Trung - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Số nhân viên: 100-200

Website: www.meico.com.vn

34

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Vật tư - Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I đang tuyển dụng 6 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Phó Phòng Tổ Chức - Hành Chính (phụ Trách Nhân Lực)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 20 triệu - 30 triệu
 28/02/2019
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 10 triệu - 12 triệu
 15/03/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Thị Trường Vật Liệu Xây Dựng (lương Cao Cố Định)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê

Trưởng Phòng Kinh Doanh Vlxd

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 25 triệu - 30 triệu
 28/02/2019
 Đà Nẵng

Kỹ Sư Hồ Sơ (qs,qc)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng Ninh

Kỹ Sư Hiện Trường

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đà Nẵng, Tây Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Vật Liệu Xd

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Đà Nẵng

An Toàn Viên

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Đà Nẵng

Kỹ Sư Xây Dựng (tuyển Gấp - Lương Cao)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 10 triệu - 12 triệu
 20/12/2018
 Tây Ninh

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2018
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng, Tây Ninh, Hồ Chí Minh

Tuyển Kỹ Sư Qs/qc ( Đi Làm Ngay)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Hành Chính - Pháp Chế

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng, Tây Ninh, Hồ Chí Minh

Chuyên Viên An Toàn Lao Động

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng, Tây Ninh, Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí (đi Làm Ngay)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2018
 Đà Nẵng

Kỹ Sư Hiện Trường Lĩnh Vực Xây Lắp (đi Làm Ngay)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Phát Triển Đại Lý

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 10 triệu - 12 triệu
 30/08/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Giao Nhận

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2018
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Nghiên Cứu, Khai Thác, Phát Triển Sản Phẩm Vật Liệu Mới Trong Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 10 triệu - 12 triệu
 30/08/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Sơn

Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i

 15 triệu - 20 triệu
 30/08/2018
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu