Công ty Dịch Hồng Hawa

Địa chỉ: Tầng 6 Toà 188 Trường Chinh

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: http://trangtridichhong.com.vn/

6

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại Công ty Dịch Hồng Hawa không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kế Toán Kho

Công Ty Dịch Hồng Hawa

 5 triệu - 7 triệu
 20/12/2018
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 20/12/2018
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Dịch Hồng Hawa

 10 triệu - 12 triệu
 20/12/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Marketting

Công Ty Dịch Hồng Hawa

 10 triệu - 12 triệu
 20/12/2018
 Hà Nội

Kế Toán Trưởng

Công Ty Dịch Hồng Hawa

 12 triệu - 15 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu