CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH MIỀN ĐẤT VIỆT (VILAND TRAVEL)

Địa chỉ: 70 Phú Viên, Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội

Số nhân viên: 50-100

Website: http://vilandtravel.com.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH MIỀN ĐẤT VIỆT (VILAND TRAVEL) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu