Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

Địa chỉ: ĐT70A, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Số nhân viên: 50-100

Website: Đang cập nhật

15

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kế Toán Xây Dựng (tuyển Gấp)

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

 Thương lượng
 15/09/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Nông Nghiệp ( Tuyển Gấp )

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

 Thương lượng
 15/09/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Bóc Tách Tiên Lượng Và Dự Toán

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2017
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Công Trình Dân Dụng ( Tuyển Gấp )

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2017
 Hà Nội

Chủ Trì Thiết Kế Công Trình Giao Thông

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2017
 Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Giao Thông ( Tuyển Gấp)

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

 Thương lượng
 15/09/2017
 Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Dân Dụng

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2017
 Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình ( Thủy Lợi )

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2017
 Hà Nội

Lái Xe Tải

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

 6 triệu - 10 triệu
 15/09/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

 Thương lượng
 15/08/2017
 Hà Nội

Lái Máy Ủi ( Tuyển Gấp )

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

 6 triệu - 10 triệu
 15/09/2017
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Lĩnh Vực Giao Thông ( Tuyển Gấp )

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2017
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Công Trình Thủy Lợi ( Tuyển Gấp)

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2017
 Hà Nội

Lái Máy Xúc

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

 6 triệu - 10 triệu
 15/09/2017
 Hà Nội

Chủ Trì Thiết Kế Công Trình Xây Dựng Dân Dụng ( Tuyển Gấp )

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Chí Cường

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu