Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

Địa chỉ: 20 Đường 2c,phường Phú Mỹ, Quận 7

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

30

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Biên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 8 triệu - 12 triệu
 24/08/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 12 triệu - 15 triệu
 24/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 7 triệu - 10 triệu
 24/08/2019
 Hồ Chí Minh

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 15/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 8 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Cán Bộ Trắc Đạc

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 01/07/2019
 Hồ Chí Minh

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 25/04/2019
 Hồ Chí Minh

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 25/04/2019
 Hồ Chí Minh

Tài Xế Lái Xe Cẩu

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Lái Xe

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Cán Bộ Trắc Đạc

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 Thương lượng
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh

Cán Bộ Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Cán Bộ Trắc Đạc

Công Ty TNHH Xây Dựng Hằng Đại

 10 triệu - 15 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu