CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DAMORD

Địa chỉ: P2801, IMPERIA GARDEN, 203 NGUYỄN HUY TƯỞNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI

Số nhân viên: 10-25

Website: www.damord.com

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DAMORD không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Biên Tập

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 10 triệu - 30 triệu
 15/09/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Truyền Thông

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 10 triệu - 30 triệu
 15/09/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Dựng Phim

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 12 triệu - 15 triệu
 15/09/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Content Marketing

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Dựng Phim

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 12 triệu - 15 triệu
 20/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Truyền Thông

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 10 triệu - 30 triệu
 20/08/2018
 Hà Nội

Tuyển Gấp Kỹ Thuật Dựng Phim Nam

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 5 triệu - 15 triệu
 10/08/2017
 Hà Nội

Biên Tập Viên Nữ

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 5 triệu - 15 triệu
 10/08/2017
 Hà Nội

Kĩ Thuật Dựng Phim

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu