CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DAMORD

Địa chỉ: P2801, IMPERIA GARDEN, 203 NGUYỄN HUY TƯỞNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI

Số nhân viên: 10-25

Website: www.damord.com

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DAMORD đang tuyển dụng 6 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Biên Tập

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 10 triệu - 30 triệu
 20/08/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Dựng Phim

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 12 triệu - 15 triệu
 20/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Truyền Thông

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 10 triệu - 30 triệu
 20/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Truyền Thông

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 10 triệu - 30 triệu
 20/08/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Dựng Phim

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 12 triệu - 15 triệu
 20/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Content Marketing

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 7 triệu - 10 triệu
 01/09/2018
 Hà Nội

Tuyển Gấp Kỹ Thuật Dựng Phim Nam

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 5 triệu - 15 triệu
 10/08/2017
 Hà Nội

Biên Tập Viên Nữ

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 5 triệu - 15 triệu
 10/08/2017
 Hà Nội

Kĩ Thuật Dựng Phim

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Damord

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu