Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt Nam

Địa chỉ: KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Số nhân viên: 1000-5000

Website: www.bellinturf.com

37

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt Nam đang tuyển dụng 17 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Môi Trường

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 9 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Kho Thiết Bị

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 8 triệu - 14 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Cơ Khí

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 6 triệu - 9 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Kế Hoạch - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 8 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Tài Xế Xe Nâng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 6 triệu - 9 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Kỹ Sư Hệ Thống Chất Lượng (qe/qa)

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Kỹ Sư Chất Lượng - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 9 triệu - 12 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Kinh Doanh - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 9 triệu - 14 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Tạp Vụ / Nhân Viên Vệ Sinh

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 5 triệu - 6 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Triển Khai Erp - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 9 triệu - 14 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung (bộ Phận Xuất Nhập Khẩu)

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung (bộ Phận Kỹ Thuật)

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 9 triệu - 12 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Thợ Điện

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 6 triệu - 9 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2019
 Tiền Giang

Nhân Viên Kế Hoạch - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 9 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Tiền Giang

Merchandiser / Theo Dõi Đơn Hàng - Biết Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 15/05/2018
 Tiền Giang

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/04/2018
 Tiền Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật (tạo Hạt)

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Tiền Giang

Chủ Quản QC - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 29/04/2018
 Tiền Giang

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/04/2018
 Hồ Chí Minh, Tiền Giang

Trưởng Chuyền Biết Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 31/05/2018
 Tiền Giang

Chủ Quản Giá Thành - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 30/04/2018
 Tiền Giang

Kế Hoạch / Điều Độ - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 15/05/2018
 Tiền Giang

Trưởng Phòng Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 15/05/2018
 Tiền Giang

QC Khách Hàng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 27/04/2018
 Tiền Giang

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 29/04/2018
 Tiền Giang

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 29/04/2018
 Tiền Giang

Chủ Quản Thiết Bị - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 30/04/2018
 Tiền Giang

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 31/05/2018
 Tiền Giang

Nhà tuyển dụng hàng đầu