Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt Nam

Địa chỉ: KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Số nhân viên: 1000-5000

Website: www.bellinturf.com

24

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Merchandiser / Theo Dõi Đơn Hàng - Biết Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 15/05/2018
 Tiền Giang

Chủ Quản Kho - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 30/05/2018
 Tiền Giang

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/04/2018
 Tiền Giang

Nhân Viên Tiếp Khách Hàng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 30/04/2018
 Tiền Giang

Tổ Trưởng Tổ QC

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 31/05/2018
 Tiền Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật (tạo Hạt)

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Tiền Giang

Chủ Quản QC - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 29/04/2018
 Tiền Giang

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Tiền Giang

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 29/04/2018
 Hồ Chí Minh, Tiền Giang

Trưởng Chuyền Biết Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 31/05/2018
 Tiền Giang

Kỹ Sư Chất Lượng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 31/05/2018
 Tiền Giang

Chủ Quản Giá Thành - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 30/04/2018
 Tiền Giang

Kế Hoạch / Điều Độ - Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 15/05/2018
 Tiền Giang

Trưởng Phòng Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 15/05/2018
 Tiền Giang

QC Khách Hàng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam

 Thương lượng
 27/04/2018
 Tiền Giang

Nhà tuyển dụng hàng đầu