HAI TRANG HANDICRAFT CO.,LTD (CÔNG TY ĐỒ THỦ CÔNG HẢI TRANG)

Địa chỉ: Ecopark, Văn Giang, hƯNG yÊN

Số nhân viên: 50-100

Website: http://hatra.vn

1

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại HAI TRANG HANDICRAFT CO.,LTD (CÔNG TY ĐỒ THỦ CÔNG HẢI TRANG) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Tuyển Dụng Thợ Đan Móc Len

Hai Trang Handicraft Co.,ltd (Công Ty Đồ Thủ Công Hải Trang)

 3 triệu - 5 triệu
 17/09/2017
 Hưng Yên

Nhà tuyển dụng hàng đầu