Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

449 HL2, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: anducphattm.com


Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia đang tuyển dụng 8 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Trưởng Nhóm Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Quảng Ngãi

Phụ Tá Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Quảng Ngãi

Trưởng Nhóm Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Phụ Tá Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Phụ Tá Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Trưởng Nhóm Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Phụ Tá Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên Đo Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh

Tuyển dụng nhanh