Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

Địa chỉ: 449 HL2, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 25-50

Website: Sang.tracdac@gmail.com

13

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia không có tuyển dụng nào còn hạn.

Phụ Tá Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 5 triệu - 7 triệu
 28/05/2018
 Hồ Chí Minh, Cà Mau

Phụ Tá Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 5 triệu - 7 triệu
 06/05/2018
 Tây Ninh

Trưởng Nhóm Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 7 triệu - 10 triệu
 26/04/2018
 Hồ Chí Minh, Cà Mau, Khánh Hòa

Phụ Tá Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 5 triệu - 7 triệu
 26/04/2018
 Hồ Chí Minh, Cà Mau, Khánh Hòa

Kế Toán Nội Bộ Kiêm Kế Toán Thanh Toán Cho Công Ty Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 7 triệu - 10 triệu
 26/04/2018
 Bình Dương

Trưởng Nhóm Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Quảng Ngãi

Phụ Tá Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Quảng Ngãi

Trưởng Nhóm Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Phụ Tá Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Phụ Tá Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Trưởng Nhóm Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Phụ Tá Trắc Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên Đo Đạc Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu