công ty xây dựng Đại Trường Tín

161 - trần xuân lê - Đà Nẵng

Về công ty

 Số nhân viên: 50-100

 Website: daitruongtn.com

Công Ty Xây Dựng Đại Tín, Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Chúng tôi đang tuyển dụng

công ty xây dựng Đại Trường Tín đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh