công ty xây dựng Đại Trường Tín

Địa chỉ: 161 - trần xuân lê - Đà Nẵng

Số nhân viên: 50-100

Website: daitruongtn.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại công ty xây dựng Đại Trường Tín không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu