Nhà Hảng Lẩu Hấp Staemy

Địa chỉ: 26 Vũ Phạm Hàm Cầu Giấy Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: https://www.facebook.com/lauhapcongnghecao/

1

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Nhà Hảng Lẩu Hấp Staemy không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Chạy Bàn

Nhà Hảng Lẩu Hấp Staemy

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu