Nhà Hảng Lẩu Hấp Staemy

Địa chỉ: 26 Vũ Phạm Hàm Cầu Giấy Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: https://www.facebook.com/lauhapcongnghecao/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Nhà Hảng Lẩu Hấp Staemy không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu