quán cơm 3 miền

Địa chỉ: 15 lk3 khu giãn dân Văn Phú- Hà Đông

Số nhân viên: Dưới 10 người

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại quán cơm 3 miền không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu