quán cơm 3 miền

15 lk3 khu giãn dân Văn Phú- Hà Đông

Về công ty

 Số nhân viên: Dưới 10 người

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

quán cơm 3 miền đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh