Vietnam Software & IT Services Association – VINASA

11 Flr., Cung Tri Thuc Bldg., 80 Tran Thai Tong Str., Cau Giay, Hanoi

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: www.vinasa.org.vn

Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam có sứ mệnh kiến tạo nền công nghiệp mới hùng mạnh của quốc gia - nền công nghiệp phần mềm, phát huy truyền thống yêu nước, hiếu học, sáng tạo và cần cù của dân tộc, biến Việt Nam trở thành thung lũng phần mềm của thế giới, góp phần vào thành công của các thành viên và sự phồn vinh của đất nước.
Xây dựng VINASA thành 1 hiệp hội mạnh, liên kết các DN phần mềm của VN, là người đại diện cho ngành công nghiệp phần mềm quốc gia, là cầu nối giữa các DN phần mềm với các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền, các tổ chức trong nước, quốc tế nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các DN phần mềm phát triển, xây dựng uy tín công nghiệp phần mềm VN, qua đó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp phần mềm VN, tiến tới đưa VN trở thành 1 trung tâm sản xuất và xuất khẩu phần mềm lớn của thế giới.
Chiến lược phát triển của VINASA đến năm 2015 là sự kế tiếp Chiến lược phát triển 2005 -2010 của VINASA (thường gọi tắt là Chiến lược 1 + 3: đột phá và thành công lớn ở 1 thị trường quốc tế và 3 lĩnh vực sản phẩm). Chiến lược phát triển của VINASA đến năm 2015 được xây dựng trên cơ sở Chiến lược phát triển CNTT và Truyền thông Việt Nam, Chương trình phát triển ngành công nghiệp phần mềm của Chính phủ; xuất phát từ thực trạng tình hình và dự báo sự phát triển của ngành CNg CNTT và công nghiệp phần mềm Việt Nam trong xu hướng phát triển của thế giới.

Chúng tôi đang tuyển dụng

Vietnam Software & IT Services Association – VINASA đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh