Vietnam Software & IT Services Association – VINASA

Địa chỉ: 11 Flr., Cung Tri Thuc Bldg., 80 Tran Thai Tong Str., Cau Giay, Hanoi

Số nhân viên: 25-50

Website: www.vinasa.org.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Vietnam Software & IT Services Association – VINASA không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu