BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI

33 NGUYỄN ÁI QUỐC - QUANG VINH - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Về công ty

 Số nhân viên: 500-1000

 Website: www.dongnai.vnpost.vn

Bưu điện tỉnh Đồng Nai trực thuôc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Doanh nghiệp nhà nước kinh doanh lĩnh vực Bưu chính chuyển phát, cung ứng dịch vụ công ích

Chúng tôi đang tuyển dụng

BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh