CAFE PALAN

Địa chỉ: 221 Phan Xich Long

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

3

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CAFE PALAN không có tuyển dụng nào còn hạn.

 Thương lượng
 28/07/2017
 Hồ Chí Minh

Bartender

Cafe Palan

 Thương lượng
 28/07/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 28/07/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu