FLAME MEDIA JSC

22th floor, Thanh Cong tower, 57 Lang Ha str, Ba Dinh Dist, Ha Noi, Vietnam

Về công ty

 Số nhân viên: 50-100

 Website: flamemedia.com.vn

Flame Media là một công ty chuyên cung cấp các giải pháp tổng thể về dịch vụ dưới kênh (BTL) bao gồm tổ chức sự kiện, kích hoạt thương hiệu, PR, nhân sự… Trong vòng 7 năm qua, công ty đã và đang không ngừng sáng tạo ra những sự kiện và cũng là những trải nghiệm đáng nhớ cho các đối tác như LG, Mitsubishi Electronic, Panasonic… Bắt đầu bằng việc thấu hiểu thương hiệu và thông điệp cần truyền tải là nền tảng để chúng tôi thực hiện công việc: đưa thương hiệu và khách hàng của bạn đến gần nhau hơn

Chúng tôi đang tuyển dụng

FLAME MEDIA JSC đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh