INTEXPORT

Địa chỉ: Sky Center, Block A, Tầng 9, Phòng D2/D3, Số 10 Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

Số nhân viên: 25-50

Website: http://intexportsteel.com/

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại INTEXPORT không có tuyển dụng nào còn hạn.

 Thương lượng
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 10/05/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 10/10/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu