Nhà máy SXGC thủy tinh pha lê

Trung Nguyên, yên Lạc, Vính Phúc

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: http://osum.vn/


Chúng tôi đang tuyển dụng

Nhà máy SXGC thủy tinh pha lê đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh