imta

62 Đường T6, Tây Thạnh, HCM

Về công ty

 Số nhân viên: Dưới 10 người

 Website: greensolutions.vn

Sản Xuất THương Mại

Chúng tôi đang tuyển dụng

imta đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh