Cong ty TNHH 1 Thanh Vien in an Duy Tran

Địa chỉ: So 3 duong so 4 khu cong nghiep an hoa , Phuong An hoa, Tp Hue

Số nhân viên: 50-100

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Cong ty TNHH 1 Thanh Vien in an Duy Tran không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu