Mầm non Ong Vàng (Golden Bee)

Địa chỉ: 081 - đường Thanh Nên - phường Duyên Hải - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Số nhân viên: 10-25

Website: https://www.facebook.com/Mầm-Non-Ong-Vàng-1431503933600901/

2

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Mầm non Ong Vàng (Golden Bee) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giáo Viên Mầm Non

Mầm Non Ong Vàng (golden Bee)

 Thương lượng
 16/08/2017
 Lào Cai

Cấp Dưỡng

Mầm Non Ong Vàng (golden Bee)

 Thương lượng
 16/08/2017
 Lào Cai

Nhà tuyển dụng hàng đầu