Công ty Cổ phần Đầu Tư Miền Trung

Thị Xã Kỳ Anh Hà Tĩnh

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: Đang cập nhật

Công ty TNHH Đầu Tư Miền Trung được thành lập trên nền tảng của quỹ đầu tư Miền Trung ( Miền Trung Holding), với mục tiêu tổ chức quản trị định hướng, quản trị tài chính tập trung và quản trị rủi ro cho các công ty thành viên mà Miền Trung Holding nắm giữ cổ phần

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty Cổ phần Đầu Tư Miền Trung đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh