Cong Ty CP Thiet Ke va Xay Dung TM Ngoi Sao (STARCONS)

Địa chỉ: 51 Trần Mai Ninh, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số nhân viên: 10-25

Website: www.starcons.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Cong Ty CP Thiet Ke va Xay Dung TM Ngoi Sao (STARCONS) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu