Cong Ty CP Thiet Ke va Xay Dung TM Ngoi Sao (STARCONS)

51 Trần Mai Ninh, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Về công ty

 Số nhân viên: 10-25

 Website: www.starcons.vn


Chúng tôi đang tuyển dụng

Cong Ty CP Thiet Ke va Xay Dung TM Ngoi Sao (STARCONS) đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh