Cong ty Thanh nhan

My Xuan, tan thanh, brvt

Về công ty

 Số nhân viên: Dưới 10 người

 Website: Đang cập nhật

Kinh Doanh thuong mai các mặt hàng sắt thép, gia công cơ khí

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cong ty Thanh nhan đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh