Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thương Mại Nga Hằng

Thôn Đìa, Nam Hồng , Đông Anh, Hà Nội

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: Đang cập nhật

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thương Mại Nga Hằng
Ngành nghê kinh doanh
+Nhà hàng
+karaoke
+ Phòng Nghỉ
+ Massage

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thương Mại Nga Hằng đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh