NINA

Địa chỉ: Công viên phần mềm Quang Trung q12

Số nhân viên: 500-1000

Website: http://nina.vn

5

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại NINA không có tuyển dụng nào còn hạn.

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu