DỊCH THUẬT LGC

58 NGUYỄN KHANG PHƯỜNG YÊN HÒA QUẬN CẦU GIẤY HÀ NỘI

Về công ty

 Số nhân viên: Dưới 10 người

 Website: http://dichthuatlgc.com/gioi-thieu.html

TUYỂN NHÂN VIÊN
CÔNG TY CP LGC VIỆT NAM
CHUYÊN DỊCH THUẬT – CÔNG CHỨNG
TUYỂN NHÂN VIÊN
NỮ LÀM HÀNH CHÍNH TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP TRỞ LÊN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
2 BIÊN DỊCH TÀI LIỆU TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH.
ĐIỆN THOẠI: 02462694591

Chúng tôi đang tuyển dụng

DỊCH THUẬT LGC đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh